Niepoprawna pisownia

pilnój

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pilnuj

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo pilnuj powinno być zapisywane przez u. Jest to związane z ogólną zasadą pisowni w języku polskim, która mówi, że końcówki wyrazów -uj, -uję itp zawsze zapisywane są przez u.
Pilnuj to tryb rozkazujący od wyrazu pilnować. Oznacza nakaz strzeżenia danego miejsca, przedmiotu lub osoby, baczenia na nią, wytężenia uwagi na przykład w celu ochrony wskazanego obiektu.

Przykłady poprawnej pisowni

Pilnuj mojej córki, kiedy mnie nie będzie, jest jeszcze mała i nie rozumie, że może sobie zrobić krzywdę.
Kiedy będziesz w Chinach, pilnuj się przewodnika, żebyś się nie zgubił albo nie narobił sobie problemów.
Pilnuj przez chwilę obiadu, żeby nic nie wykipiało, ja muszę tylko sprawdzić jedną rzecz w kalendarzu.