Niepoprawna pisownia

pra babcia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

prababcia

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrazu prababcia używa się w kontekście babci matki lub ojca. Czasami jego znaczenie rozszerza się na wszystkie krewne, które pochodzą z tego samego pokolenia, albo po prostu na wszystkie starsze kobiety.
Rzeczownik prababcia musi być zapisywany łącznie. Jest to wynikiem zasady, że wszystkie przedrostki łączymy z wyrazami, które po nich występują. Tak samo jest w przypadku przedrostka pra.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego prababcia zmarła tuż przed jego narodzeniem, ale słyszał o niej wiele opowieści.
Prababcia była ulubioną krewną Marysi, ponieważ opowiada dziewczynce piękne bajki.
Jego prababcia niedługo skończy dziewięćdziesiąt pięć lat, co jest rekordem w tej rodzinie.


Niepoprawna pisownia

pra-babcia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prabapcia

Niepoprawna pisownia