Choć tak do siebie podobne, obie konstrukcje powinny być stosowane w różnych sytuacjach – natomiast nigdy zamiennie, ponieważ ich znaczenie jest zupełnie różne. Zachęcamy do zapoznania się z definicjami i przykładami, dzięki którym dowiesz się w jakiej sytuacji funkcjonuje każdy z tych wariantów. W przypadku niejasności pamiętaj, że w sekcji komentarzy możesz pozostawić swoje pytanie do naszej redakcji.

Poprawna pisownia

niezrozumiała

Poprawna pisownia, znaczenie: niezrozumiała to połączenie cząstki nie i przymiotnika zrozumiały, odmienionego w rodzaju żeńskim. Oznacza on: dający się łatwo zrozumieć lub wytłumaczyć, możliwy do zrozumienia czy wytłumaczenia. W języku polskim istnieje reguła, która mówi, że partykuła nie powinna być pisana razem z przymiotnikami w stopniu równym, stąd w większości przypadków zapis tej konstrukcji powinien być łączny.
Wyjątkiem jest tu sytuacja, kiedy w wypowiedzi cząstka nie pełni funkcję wyraźnego zaprzeczenia dla następującego po niej przymiotnika, a ponadto w tej samej wypowiedzi znajduje się dla niego alternatywa. Wówczas połączenie to należy zapisać oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Decyzja sędziego była dla mnie zupełnie niezrozumiała.
Jej agresja była niezrozumiała dla wszystkich, którzy nie byli świadomi jej choroby.
Niezrozumiała krytyka jednego z uczniów wynikała z wyraźnej niechęci nauczyciela do rodziców młodego człowieka.


Poprawna pisownia

nie zrozumiała

Poprawna pisownia, znaczenie: nie zrozumiała to zaprzeczony za pomocą partykuły nie czasownik zrozumieć, odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w rodzaju żeńskim. Oznacza on: pojąć coś lub zinterpretować, mieć świadomość mechanizmów danych zdarzeń oraz usłyszeć coś, co zostało powiedziane. We współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, mówiąca, iż partykuła nie powinna być zawsze pisana rozdzielnie z osobowymi formami czasowników, stąd taki, a nie inny zapis.

Przykłady poprawnej pisowni

Jej przemowa była nie zrozumiała, a pełna dygresji i niejasności.
Pomimo iż jest to książka dla dzieci, jest nie zrozumiała, a wypełniona terminami, których maluch nie ma prawa jeszcze znać.
Choć nauczyciel tłumaczył to kilka razy, nie zrozumiała, na czym polega zasada tworzenia soli z poszczególnych jonów.
Tłumaczyłam jej, którędy ma iść, jednak chyba nie zrozumiała moich wskazówek.