Obie te formy funkcjonują w języku polskim, nie należy ich jednak stosować zamiennie, a przyswoić sobie znaczenie każdej z nich. Aby to ułatwić nasza redakcja przygotowała poniżej definicje i przykłady, a w przypadku niejasności zachęcamy do zadawania pytań w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

napojów

Poprawna pisownia, znaczenie: napojów to odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczownik napój. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż jest to forma deklinacyjna bardziej oficjalna i poprawna. Napój to inaczej płyn przeznaczony do spożycia.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam nadzieję, że kupiłam odpowiednią ilość napojów na dzisiejszego grilla.
Pamiętaj, by do tego pojemnika wyrzucać puste butelki – resztki napojów należy wcześniej wylać.
Mając tak ogromny wybór napojów, zdecydowała się na herbatę.


Poprawna pisownia

napoi

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie napoi może być również używane w kontekście powyższej formy deklinacyjnej pochodzącej od rzeczownika napój, jednak językoznawcy zaznaczają, iż jest to wersja nieco bardziej potoczna i nie powinna być używana w języku oficjalnym. Wyraz ten ma także drugie znaczenie – pełni on funkcję odmienionego w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym, czasownika napoić, oznaczającego: dać się napić aż do ugaszenia pragnienia.

Przykłady poprawnej pisowni

Sprawdź, czy zostało wam jeszcze trochę napoi energetycznych.
Spójrz na niego. Widać, że nie stroni od napoi wyskokowych.
Ten psiak wygląda na zmęczonego. Niech się napoi.
Dobry z niego chłopiec. Zawsze nakarmi i napoi bezdomne zwierzęta.