Poprawna pisownia

odbierz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo odbierz należy zawsze zapisywać przez rz. Jest to zgodne z zasadą języka polskiego, która mówi, że jeśli w wyrazach pokrewnych zachodzi wymiana rz na r, należy używać dwuznaku w omawianym słowie. W tym przypadku istnieje na przykład para odbierzodbierać, która decyduje o pisowni.
Odbierz to czasownik w trybie rozkazującym czasu teraźniejszego, pochodzący od bezokolicznika odbierać. Oznacza zabieranie czegoś z danego miejsca lub od danej osoby. Może dotyczyć sytuacji, w której nigdy się tego przedtem nie posiadało, ale także rzeczy pożyczonych. Czasem dotyczy sytuacji, w której zabiera się jakiś przedmiot nie należący do nas, niezgodnie z wolą jego właściciela.
Słowo to można odnieść także do zabierania innej osoby z miejsca, w którym chwilowo przebywała.
W kontekście nowoczesnych technologii polega na odbieraniu sygnału telewizyjnego lub radiowego.

Przykłady poprawnej pisowni

Odbierz dzisiaj Tomka z przedszkola, ponieważ ja muszę zostać dłużej w pracy i nie będę mogła.
Kasiu, idź i odbierz za mnie list polecony na poczcie. Przygotowałem już dla ciebie upoważnienie.
Odbierz mu moją torebkę! Wyrwał mi ją z ręki, kiedy przechodziłam, a teraz tam ucieka!


Niepoprawna pisownia

odbież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odbiesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odbjerz

Niepoprawna pisownia