Poprawna pisownia

oddamy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odamy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od damy

Niepoprawna pisownia, wyjątek: „od damy” w sensie od wytwornej kobiety.