Niepoprawna pisownia

ideii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

idei

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo idei pochodzi od rzeczownika idea. Oznacza myśl przewodnią, wyznaczającą cel i kierunek na przykład w nauce albo sztuce. Ideą nazywa się również poglądy, wzory czy postawy charakteryzujące daną epokę. W filozofii Platona to idealny, samoistny byt. Idea to także wrażenie albo impresja ludzkiego umysłu, która stanowi przedmiot poznania.
Wyraz idei poprawnie zapisujemy przez jedną samogłoskę -i na końcu. Można to wyjaśnić za pomocą zasady ortograficznej języka polskiego, która informuje, że wyrazy kończące się na -ea, w dopełniaczu, celowniku, a także miejscowniku liczby pojedynczej powinny być zapisywane przez jedno -i.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie zamierzam niczego robić w imię tej idei, gdyż ona w ogóle nie przemawia do mnie i moich kolegów.
Nie uległ tej idei i dlatego nie przyłączył się do osób, dla których była ona istotna. Wolał skupić się na czymś innym.
Dla tej idei gotów był wyruszyć na wojnę, ale później zmienił zdanie i uznał, że to nie był dobry pomysł.


Niepoprawna pisownia

ideji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

idejii

Niepoprawna pisownia