Niepoprawna pisownia

nażeczona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

narzeczona

Poprawna pisownia, znaczenie: narzeczoną nazywamy kobietę w okresie narzeczeństwa, czyli zaręczoną, która niebawem planuje wstąpić w związek małżeński. Nieco bardziej formalnym określeniem jest nupturientka, z kolei dawniej na swoją narzeczoną mówiło się również oblubienica.
Najczęściej popełniane pomyłki w pisowni tego wyrazu uwzględniają próby zapisu przez ż lub y, co oczywiście jest błędem. Aby zrozumieć jak powinien wyglądać prawidłowy zapis tego wyrazu, warto poznać jego korzenie. Sięgają one aż do języka prasłowiańskiego, w którym funkcjonowało słowo narekti. Wraz z biegiem lat zostało ono przejęte przez język staropolski i przyjęło formę czasownika narzec, inaczej: obiecać, przyrzec. Zwrot: narzec komuś kogoś oznaczał wówczas przyrzeczenie drugiej osobie, czyli kawalerowi, swoją córkę na żonę. Najczęściej była to rola ojca dziewczyny.

Przykłady poprawnej pisowni

Moją obecną narzeczoną poznałem w szkole podstawowej.
Na wczorajszym grillu Paweł przedstawił oficjalnie Martę jako swoją narzeczoną.
Moja mama i moja narzeczona bardzo się polubiły.


Niepoprawna pisownia

narzyczona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nażyczona

Niepoprawna pisownia