Niepoprawna pisownia

nie łatwą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niełatwą

Poprawna pisownia