Niepoprawna pisownia

karzdy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

każdy

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo każdy należy zapisywać przez literę ż. Zapis ten ma uwarunkowania historyczne i jest związany z rozwojem języka. Proces ten polegał na dodaniu do zaimka kto końcówki żdo. Następnie, w procesie przemian językowych, powstało dzisiejsze każdy.
Każdy oznacza wszystkich ludzi z danej grupy, o której mówi podmiot. W szerokim kontekście może dotyczyć także nieokreślonej grupy ludzi, całej populacji lub po prostu wielu osób.

Przykłady poprawnej pisowni

Każdy lubi oglądać filmy w telewizji, różnica polega jedynie na tematyce, której te nagrania dotyczą.
Obecnie prawie każdy posiada w domu komputer i dostęp do internetu, choć jeszcze 20 lat temu było to rzadkie.
Każdy, kto znajduje się w tym pomieszczeniu, powinien teraz założyć fartuch i rękawice ochronne.


Niepoprawna pisownia

kaszdy

Niepoprawna pisownia