Zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny, do użytku dopuszczone są obie konstrukcje: na żarty oraz nażarty. Nie wolno jednak stosować ich wymiennie, ponieważ różnią się znaczeniem, a także są odrębnymi częściami mowy. Żeby nie pomylić obu tych wyrażeń zachęcamy Cię do zapoznania się z poniższym opracowaniem, a gdyby po jego lekturze nadal coś było niejasne pamiętaj o możliwości zadawania naszej redakcji pytań językowych – w tym celu skorzystaj ze znajdującej się na dole strony sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

na żarty

Poprawna pisownia, znaczenie: na żarty oznacza: żartem, żartobliwie, żeby kogoś rozbawić. Jest to wyrażenie przyimkowe – w języku polskim tego typu konstrukcje w większości przypadków zapisywane są rozdzielnie i zasada ta dotyczy również omawianego sformułowania.

Przykłady poprawnej pisowni

Jej nie można powiedzieć nic na żarty, bo od razu się obraża.
Rozumiem, że powiedziałaś to na żarty, ale naprawdę zraniła mnie Twoja uwaga.
Wystraszyłam się nie na żarty, kiedy rozejrzałam się po placu zabaw i nie mogłam dostrzec mojej córeczki.


Poprawna pisownia

nażarty

Poprawna pisownia, znaczenie: nażarty to przymiotnik, oznaczający: taki, który dużo zjadł. Słowa tego używa się wyłącznie w języku potocznym.

Przykłady poprawnej pisowni

Mój pies jest tak nażarty, że ledwo się rusza, nic więcej już mu nie dawaj.
Ale jestem nażarty – jedzenie było naprawdę przepyszne.
Tak nażarty nie byłem od czasów kiedy mieszkałem w domu i codziennie jadłem babcine obiadki.