Niepoprawna pisownia

muwić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mówić

Poprawna pisownia, znaczenie: mówić oznacza wyrażać swoje myśli, odczucia lub przekazywać informacje za pomocą słów. Jest to zdolność, którą wykształcili jedynie ludzie. W innych znaczeniach, czasownik ten odnoszony jest do nazywania innej osoby w konkretny sposób albo do posługiwania się językiem obcym lub ojczystym. Przenośnie mówić to mieć jakieś znaczenie, a nawet symbolizować coś dla kogoś.
W słowie mówić powinno zawsze znaleźć się ó, co wynika z zasady języka polskiego, dotyczącej zapisywania tej zgłoski, kiedy można wymienić ją na o, a lub e w wyrazach pokrewnych do podstawowego. Tak właśnie dzieje się w przypadku czasownika mówić, dla którego pokrewnym słowem jest rzeczownik mowa, w którym zamiast ó znajduje się o.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten okrągły znak z kilkoma liniami zupełnie nic nie mówi, możesz mi wyjaśnić, co on symbolizuje?
Jutro podczas konferencji będę mówić o wynikach moich ostatnich badaniach dotyczących raka.
Nie chciałbym mówić o moich problemach, ponieważ są bardzo osobiste, a ja za mało cię znam.


Niepoprawna pisownia

mówidź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

muwidź

Niepoprawna pisownia