Niepoprawna pisownia

niezna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zna

Poprawna pisownia