Niepoprawna pisownia

niezna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zna

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie zna oznacza, że osoba, o której mowa, nie została zapoznana z danym tematem, nie miała okazji dowiedzieć się o nim niczego (lub wie o nim stanowczo zbyt mało). Dotyczy także sytuacji, w której ktoś nie poznał drugiej osoby.
Nie zna należy zapisywać oddzielnie. Jest to wyrażenie, które zawiera w sobie czasownik znać w formie zna, dlatego w jego przypadku należy zastosować zasadę, iż wszystkie czasowniki piszemy rozłącznie z partykułą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Aleksander nie zna zbyt dobrze Matyldy, dlatego niechętnie podchodzi do wspólnego wyjścia na rower.
Paweł nie zna się na współczesnej modzie, dlatego zawsze prosi żonę o pomoc w wybraniu ubrań.
Dorota bardzo lubi książki i sporo o nich wie, ale zupełnie nie zna się na grach zespołowych.