Niepoprawna pisownia

chaczyk

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

haczyk

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz haczyk należy zawsze zapisywać przez h. Motywuje to jego etymologia – termin ten został zapożyczony z języka niemieckiego, w którym funkcjonuje rzeczownik Haken.
Haczyk to zdrobnienie od rzeczownika hak. Terminem tym określamy zakrzywiony kawałek metalu lub plastiku, na którym coś zawieszamy, drut, mocowany na wędce, służący do łowienia ryb, znak ✓, a w przenośni mówimy tak na coś podejrzanego, podchwytliwego, wprowadzającego w błąd.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam wrażenie, że nie mówisz mi całej prawdy. Gdzie w tej propozycji jest haczyk?
Samoprzylepny haczyk na ręczniki czy ściereczki bardzo często odpada z miejsca, w którym został umocowany.
Wejście na targi jest bezpłatne, jednak jest jeden haczyk – nie możesz wyjść z nich z pustymi rękami.