Niepoprawna pisownia

grabaż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

grabarz

Poprawna pisownia, znaczenie: grabarz należy zapisywać przez -rz. Ogólna zasada pisowni języka polskiego mówi, iż nazwy zawodów, które kończą się na -arz lub -erz zawsze należy zapisywać, wykorzystując do tego dwuznak.
Grabarz to osoba, która zajmuje się chowaniem zmarłych.

Przykłady poprawnej pisowni

Uważam, że grabarz ma bardzo ciężki psychicznie zawód, dlatego nie każdy mógłby go wykonywać.
W pobliżu naszego domu zamieszkał grabarz z rodziną. Niestety wiele osób wytyka ich palcami.
Grabarz musi mieć bardzo niewdzięczny zawód, którego na pewno nie chciałbym wykonywać.


Niepoprawna pisownia

grabasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

graparz

Niepoprawna pisownia