Niepoprawna pisownia

stróga

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

struga

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik struga odnosi się do wąskiego pasma wody, które gdzieś przepływa lub leje się. Często jest to określenie małej rzeki, potoku. Identyczną wersję w trzeciej osobie liczby pojedynczej przyjmuje czasownik strugaćon, ona, ono struga.
Struga należy zapisywać przez u. Powstało ono od praindoeuropejskiego sreu-, czyli płynąć, które uległo przekształceniu do staropolskiego stru-. Dało ono początek słowom związanym z płynącą wodą, takim jak strumień i struga.

Przykłady poprawnej pisowni

Tamta struga nie jest głęboka ani groźna, więc możesz spokojnie przez nią po ułożonych kamieniach.
Nawet najwęższa struga może wezbrać, kiedy przyjdzie powódź. Jest to szczególnie widoczne w górach.
Strugi deszczu lały się z nieba, nie pozwalając Markowi na wyjście z pracy, jeśli nie chciał zmoknąć.


Niepoprawna pisownia

ztruga

Niepoprawna pisownia