Poprawna pisownia

harem

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo harem należy zapisywać przez h. Wyraz ten wywodzi się z języka tureckiego, w którym haram oznacza zakazane bądź święte. Zgodnie z zasadami języka polskiego słowa pochodzenia obcego zapisywane są przez samo h, tak jak w oryginale.
Harem to w muzułmańskich krajach miejsce w domu, które przeznaczone jest dla kobiet. Jest to również określenie na żony lub nałożnice muzułmanina, które mieszkają w haremie.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy Aisha zobaczyła harem u sułtana, pomyślała, że będzie teraz żyła w najpiękniejszym miejscu, jakie widziała.
Harem jawił się jej jako miejsce okropne, w którym będzie czuła się jedynie jedną z wielu, niewyróżniających się kobiet.
Z zaskoczeniem odkryła, że harem pełen był zawiści i zazdrości, a żony bezustannie walczyły o uwagę męża.


Niepoprawna pisownia

charem

Niepoprawna pisownia