Niepoprawna pisownia

anexu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aneksu

Poprawna pisownia