Poprawna pisownia

po drodze

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie po drodze należy zapisywać oddzielnie. W wyrażeniu tym występuje przyimek po oraz rzeczownik droga, a takie połączenie piszemy zawsze rozłącznie.
Po drodze oznacza, że coś znajduje się w miejscu, którym ktoś zazwyczaj podróżuje i nie musi nadkładać drogi, aby dostać się do tego miejsca lub wykonać w nim jakieś zadanie.

Przykłady poprawnej pisowni

Po drodze pójdziemy jeszcze na chwilę do sklepu z częściami z metalu, bo tata chce z nich coś zbudować.
Wiem, że nie lubisz tam zaglądać, ale to po drodze, więc wejdziemy na krótką chwilę.
Gdybyś mógł do nas zajrzeć po drodze do swojej mamy, na pewno będziemy bardzo szczęśliwi.


Niepoprawna pisownia

podrodze

Niepoprawna pisownia