Poprawna pisownia

nie lepszy

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie lepszy należy pisać rozdzielnie. Zgodnie z zasadami języka polskiego, przymiotniki w stopniu wyższym, do których należy lepszy, zawsze pisane są z zaprzeczeniem nie rozłącznie.
Nie lepszy oznacza, że dany przedmiot lub osoba nie mają cech ocenianych jako bardziej pozytywne od czegoś, do czego się ich przyrównuje. Są porównywalni, ale zazwyczaj nie są też gorsi. Wyrażenie to może posłużyć do umniejszania pewnych cech, bagatelizacji. Zazwyczaj wyraża pewną niechęć do zaistniałej sytuacji lub podmiotu, o którym mowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzisiejszy dzień będzie nie lepszy niż wczorajszy, zobacz tylko, jaka pogoda się zapowiada.
Ten grafik jest nie lepszy od poprzedniego, też mam niemal same nocne zmiany, których nie lubię.
Ten nowy telefon jest nie lepszy od starego, wcale nie robi fajniejszych zdjęć i jest dość powolny.


Niepoprawna pisownia

nielepszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie leprzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieleprzy

Niepoprawna pisownia