Niepoprawna pisownia

łabądź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

łabędź

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik ten należy zawsze zapisywać przez ę, jakikolwiek zapis przy użyciu samogłoski ą jest błędem. Samogłoska ę powinna występować be względu na przypadek, w którym będziemy odmieniać to sformułowanie. Zapis z błędem może wynikać z niesłusznego skojarzenia z innymi rzeczownikami, w których faktycznie zachodzi wymiana ą na ę podczas odmiany przez przypadki, na przykład: żołądźżołędzie. W tym przypadku jednak wymiana taka nie zachodzi.
Łabędziem nazywamy ptaka wodnego o charakterystycznej, długiej szyi i białym lub czarnym upierzeniu. Słowo to funkcjonowało w języku polskim już od XVI wieku w formie takiej jak znamy je teraz, natomiast wcześniej przez około sto lat używane było określenie łabęć, wywodzące się prawdopodobnie z czeskiego lub słowackiego labut’.

Przykłady poprawnej pisowni

Zobacz, największy łabędź płynie w naszą stronę.
Ogromna ilość dzieci i osób starszych przychodzi tu codziennie żeby nakarmić łabędzie.
Park z niedużym jeziorem, znajdujący się przed naszym blokiem ostatnio został zamieszkany przez rodzinę łabędzi.


Niepoprawna pisownia

łabondź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łabendź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łabąć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łabęć

Niepoprawna pisownia