Niepoprawna pisownia

języczek uwagi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

języczek u wagi

Poprawna pisownia, znaczenie: języczek u wagi to nazwa elementu konstrukcyjnego klasycznej wagi szalkowej. Jego zadaniem było wskazywanie masy ważonego przedmiotu. Obecnie stał się związkiem frazeologicznym, oznaczającym rzecz z pozoru nieistotną, ale odgrywającą ogromną rolę.
Języczek u wagi należy zapisywać rozdzielnie, co jest zgodne z jego znaczeniem. Jest to bowiem tradycyjny element konstrukcji, który w nazewnictwie występuje w podobnej formie, jak klamka u drzwi.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiedziałem, że rzeczy z pozoru nieistotne, a jednak ważne nazywa się języczkiem u wagi.
Ostatnie nieprzewidziane działania dyrektora szkoły stały się języczkiem u wagi dla całej placówki.
Mały Jaś uważał, że najbardziej fascynujące zjawisko w kuchni to poruszający się języczek u wagi.


Niepoprawna pisownia

jenzyczek u wagi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jenzyczek uwagi

Niepoprawna pisownia