W 99% przypadków właściwe będzie użycie pisowni oddzielnej, czyli „nie wolno„. Sprawdź nasze przykłady i zapoznaj się z definicją każdego z tych znaczeń.

Niepoprawna pisownia

niewolno

Niepoprawna pisownia, rzadko używane w znaczeniu: szybko.

Przykłady poprawnej pisowni

Bolid poruszał się niewolno, można nawet powiedzieć, że pędził ponad dozwolony limit prędkości.


Poprawna pisownia

nie wolno

Poprawna pisownia, znaczenie: nie można.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wolno palić wyrobów tytoniowych na stacji paliw, gdyż grozi to eksplozją lub pożarem.
Filip chciał wyjść z budynku, ale nie wolno mu było – dostał karę od taty.