Poprawna pisownia

niemówiący

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrazem niemówiący określa się osobę, która nie mówi. Zgodnie z zasadami gramatyki, słowo mówiący jest imiesłowem przymiotnikowym czynnym.
W języku polskim obowiązuje reguła ortograficzna, która podaje, że partykułę nie z imiesłowami przymiotnikowymi zarówno czynnymi i biernymi pisze się łącznie. W tym przypadku poprawną pisownią wyrazu mówiący z partykułą nie, to forma łączna czyli niemówiący.

Przykłady poprawnej pisowni

Osoby niemówiące porozumiewają się w tak zwanym języku migowym.
Niemówiący do tej pory Grzegorz, odezwał się i wywołał zdziwienie na twarzach zebranych.
Katarzyna nie jest niemową mimo, że jej ojciec jest niemówiący.


Niepoprawna pisownia

nie mówiący

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie.

Niepoprawna pisownia

nie muwiący

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie mówioncy

Niepoprawna pisownia