Obie powyższe formy, choć podobnie brzmiące, oznaczają coś innego i nie należy ich ze sobą mylić. Warto podkreślić, iż są to dwa zupełnie różne wyrazy a nie różne formy jednego wyrazu! W związku z tym wymienne stosowanie obu słów będzie błędem językowym. Aby wybrać odpowiednie słowo do kontekstu zdania pomocne będzie zapoznanie się z definicjami i przykładami przygotowanymi przez naszą redakcję. Pamiętaj, że jeśli masz pytania nasza redakcja chętnie Ci pomoże.

Poprawna pisownia

decydent

Poprawna pisownia, znaczenie: decydentem nazywamy osobę, która z racji pełnionych funkcji ma prawo i obowiązek podejmowania decyzji w danej kwestii.

Przykłady poprawnej pisowni

Pan jest tutaj decydentem. Proszę wybrać najlepszą opcję.
Decydent po długim namyśle postanowił przyznać pracownikom podwyżki.
My możemy tylko spekulować. Wiążące będzie to, co powie decydent.


Poprawna pisownia

dysydent

Poprawna pisownia, znaczenie: dysydent to ktoś, kto odsunął się od grupy, do której dawniej należał. W żargonie politycznym określa się tak osobę występującą przeciwko władzy i z tego powodu represjonowaną. Dawniej określenia tego używało się w stosunku do odstępców od dogmatów kościelnych lub (w Polsce) osób wyznających religię chrześcijańską inną niż katolicyzm.

Przykłady poprawnej pisowni

Znany rosyjski dysydent zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach.
Dwoje dysydentów chińskich po wielu latach powróciło do swojego kraju.
Dysydent bez przysługującego mu procesu sądowego został wtrącony do więzienia.