Niepoprawna pisownia

kiedyindziej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kiedy indziej

Poprawna pisownia, znaczenie: kiedy indziej oznacza w innym czasie, bądź przy innej okazji.
Zwrot kiedy indziej należy zapisywać rozłącznie. W języku polskim wyrażenia złożone, w skład których wchodzą przyimek (kiedy) oraz przysłówek (w tym przypadku niesamodzielny indziej), zapisujemy rozłącznie. Nadmienić przy tym należy, iż kiedy indziej jest jedyną prawidłową formą tego wyrażenia, podczas gdy stosowanie kiedyś indziej jest błędem językowym.

Przykłady poprawnej pisowni

Do lekarza musiał iść kiedy indziej, bo okazało, że chirurg miał teraz urlop i nie było go w klinice
Sprawdzian musiała przełożyć na kiedy indziej, bo uczniowie zamiast na lekcję, poszli na wagary.
Myślał, że przyjęcie miało się odbyć kiedy indziej, dlatego nie przyszedł i wszyscy mieli do niego pretensje.


Niepoprawna pisownia

kiedy-indziej

Niepoprawna pisownia