Obie formy są poprawne i mają zbliżone znaczenie, w niektórych przypadkach można stosować je wymiennie – dla pewności zobacz przypisy pod słowami.

Poprawna pisownia

bohaterowie

Poprawna pisownia, „bohaterowie” – oni i one.


Poprawna pisownia

bohaterzy

Poprawna pisownia, „bohaterzy” – oni.


Niepoprawna pisownia

bochaterowie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bochaterzy

Niepoprawna pisownia