Niepoprawna pisownia

niepozostało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie pozostało

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nie pozostało stosujemy, kiedy chcemy wyrazić, że w danej sytuacji istnieje tylko jedno rozwiązanie. Oznacza także, że coś zniknęło, chociaż wcześniej było w danym miejscu, albo po prostu się skończyło.
Wyrażenie nie pozostało zawsze zapisuje się oddzielnie. Występuje w nim partykuła przecząca nie oraz czasownik pozostać w formie nieosobowej (nijakiej). Zgodnie z zasadami pisowni w języku polskim, wszystkie czasowniki muszą być pisane rozłącznie z partykułą przeczącą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie pozostało jej już zbyt wiele do zrobienia, więc odetchnęła z ulgą, zadowolona, że zdążyła.
Wiedział, że nie pozostało mu wiele czasu na podjęcie decyzji, dlatego chciał się naradzić z bratem.
Grażynie nie pozostało nic do stracenia, dlatego zdecydowała się zaryzykować i zagrać na giełdzie.