Poprawna pisownia

na bieżąco

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określamy brak opóźnienia w czymś, działanie wtedy, kiedy jest na to pora, w miarę dziania się czegoś lub upływającego czasu.
Jest to wyrażenie przyimkowe, czyli połączenie przyimka z inną częścią mowy, w tym przypadku z przysłówkiem. Zasadniczo wyrażenia te piszemy oddzielnie i tak też jest w przypadku zwrotu na bieżąco. Należy również zapamiętać, że jedyną prawidłową jego formą zapisu jest pisownia przez ż. Wyjaśnia to istniejąca w języku polskim zasada, nakazująca zapis ż wówczas gdy wymienia się na g, dz, h, z, ź lub s. W tym przypadku wyraz pokrewny – bieżący wymienia się na g w czasowniku biegać.

Przykłady poprawnej pisowni

Pamiętaj, żeby na bieżąco kontrolować swoje wydatki.
Egzamin końcowy poszedł mi dobrze dlatego, że na bieżąco przyswajałem wiadomości z wykładów.
Lubię być na bieżąco z wydarzeniami z kraju i ze świata.


Niepoprawna pisownia

na bierząco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nabieżąco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na bieżonco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nabieżonco

Niepoprawna pisownia