Poprawna pisownia

rzygać

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to potoczne określenie wymiotowania, torsji. Terminem tym nazywamy również wyrzucenie czegoś, na przykład ładunku, pocisku przez armatę lub wybuch wulkanu. W połączeniu z odpowiednimi przyimkami powstają także potoczne wyrażenia rzygać od czegoś, rzygać czymś – czyli mieć czegoś dosyć, mieć przesyt, nie móc już czegoś znieść. Należy pamiętać, że praktycznie w każdym kontekście jest to kolokwializm. Jego używania dopuszczalne jest wyłącznie w mowie potocznej, choć i w niej nie jest kulturalne.
Czasownik ten każdorazowo należy zapisywać przez rz. Pisownię tę trzeba zapamiętać, gdyż w języku polskim nie istnieje żadna reguła, która by ją uzasadniała.

Przykłady poprawnej pisowni

Codziennie uczę się biologii do matury. Rzygam już tym.
Chyba czymś się strułem… Będę rzygać.
Rzygać mi się już chce od jego gadania. Ile można się przechwalać?


Niepoprawna pisownia

żygać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żygadź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzygadź

Niepoprawna pisownia