Niepoprawna pisownia

mół

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

muł

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy rzeczownik we współczesnej polszczyźnie może oznaczać kilka rzeczy. Nazywamy nim wytrzymałe zwierzę, będące mieszańcem ogiera osła oraz klaczy konia. Muł to również grząski, błotnisty osad naturalnego pochodzenia, który powstaje i utrzymuje się na dnie zbiorników wodnych. Niekiedy określamy tak również człowieka, który jest bardzo wolny i sprawia wrażenie nierozgarniętego, a na dodatek ciężko jest zmienić jego zdanie oraz wewnętrzne przekonania.
Bez względu na to, w jakim znaczeniu używamy powyższego słowa, należy zawsze pisać je przez u otwarte. Wyjaśnia to przynajmniej w pewnym stopniu jego pochodzenie. W języku łacińskim określeniem naszego muła (zwierzęcia) był rzeczownik mulus. Z kolei muł jako termin na błotnisty osad rzeczny, wywodzi się z prasłowiańskiego mulъ.

Przykłady poprawnej pisowni

Muł nad tą rzeką potrafi być tak grząski, ze nawet najlepsze terenówki nie są w stanie go pokonać.
Przestań mówić na swojego kolegę muł! To bardzo niegrzeczne, natychmiast go przeproś.
W zoo widziałam muły i inne wspaniałe zwierzęta.