Poprawna pisownia

niebędący

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz niebędący, który jest imiesłowem, zawsze piszemy łącznie. Jest to zgodne z obowiązującą (współcześnie) zasadą pisowni imiesłowów, która mówi, że wszystkie imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne należy zapisywać łącznie z partykułą przeczącą nie.
Niebędący oznacza, że ktoś nie jest w danym miejscu lub nie ma możliwości, aby podjąć się jakiegoś zadania. Może także odnosić się do sytuacji, w której nie ma pewnej cechy, o której mowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Niebędący na dzisiejszych zajęciach studenci będą musieli nadrobić cały materiał samodzielnie.
Chłopiec, niebędący w stanie sięgnąć na najwyższą półkę, poprosił o pomoc ekspedientkę.
Szczur Alana, niebędący zbyt młodym zwierzęciem, przez większość czasu śpi w swoim hamaczku.


Niepoprawna pisownia

nie będący

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie będoncy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebędoncy

Niepoprawna pisownia