Poprawna pisownia

kultury

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kultóry

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kóltury

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kóltóry

Niepoprawna pisownia