Niepoprawna pisownia

nieposusznie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieposłusznie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieposłósznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie posłusznie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.