Niepoprawna pisownia

email

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

e-mail

Poprawna pisownia, znaczenie: e-mail to wyrażenie zapożyczone bezpośrednio z języka angielskiego. Stąd też we współczesnej polszczyźnie dopuszczalny jest wyłącznie taki zapis, pomijanie łącznika i próby pisowni email są błędem. Warto zapamiętać, że dopuszcza się również stosowanie formy skróconej, czyli mail.
E-mail to nazwa poczty elektronicznej, a także wiadomości wysyłanych za jej pomocą. Mówimy tak również na adres internetowy użytkownika poczty elektronicznej.

Poprawna pisownia

mail

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj otrzymała e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki, na którą czekam.
W skrzynce odbiorczej znalazłam nowy e-mail od mojej przyjaciółki.
Jeżeli podasz mi swój e-mail, to podeślę Ci wszystkie informacje na temat tego egzaminu.


Niepoprawna pisownia

e mail

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

imejl

Niepoprawna pisownia