Niepoprawna pisownia

nie spełnienie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niespełnienie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niespełnienie powinno być zapisywane łącznie. Jest to wyraz, który posiada partykułę przeczącą nie połączoną z imiesłowem odczasownikowym (od słowa spełnić). Zgodnie z zasadami pisowni, połączenia nie z takimi imiesłowami piszemy łącznie.
Niespełnienie oznacza negatywne uczucia, brak spełnienia, subiektywne poczucie, że coś się nie udało, że człowiek nie jest w takiej roli, jaką sobie wymarzył. Często synonimami dla tego słowa mogą być rozczarowanie, zawód, brak satysfakcji z danej sytuacji.

Przykłady poprawnej pisowni

Odczuwał niespełnienie, kiedy myślał o swoich wszystkich planach, z których musiał zrezygnować.
Ogarnęło go niespełnienie, kiedy dowiedział się, że niektórych planów już nigdy nie będzie mógł urzeczywistnić.
Niespełnienie i żal towarzyszyły jej od wielu lat, prowadząc do pogłębiania się depresji.