Poprawna pisownia

nie ma za co

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie ma za co powinno mieć zapisane wszystkie słowa oddzielnie. Fragment za co to wyrażenie przyimkowe, a tego typu wyrażenia zawsze zapisujemy oddzielnie.
Określenia nie ma za co używamy jako zwrotu grzecznościowego, w odpowiedzi na podziękowania drugiej osoby. Oznacza, że nie oczekujemy niczego w zamian. Czasem używane jest w odpowiedzi na przeprosiny.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie ma za co – odpowiedział jej spokojnie, kiedy wyraziła głębokie podziękowania za ostatnią przysługę.
Kiedy powiedział nie ma za co, jego siostra była bardzo zdziwiona, bo zazwyczaj nie robił nic bezinteresownie.
Nie martw się, nie ma za co przepraszać. Nic się nie stało i nie poczułem się urażony.


Niepoprawna pisownia

nie ma zaco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niema zaco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niema za co

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemazaco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemaza co

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie maza co

Niepoprawna pisownia