Niepoprawna pisownia

nie jeden

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejeden

Poprawna pisownia