Nie jeden oraz niejeden to dwie poprawne formy, które należy używać w odpowiednim kontekście. Zgodnie z zasadami języka polskiego, partykułę nie, która jest używana jako wykładnik zaprzeczenia, należy zapisywać rozłącznie przed liczebnikami. Natomiast w przypadku kiedy partykułę nie chcemy zastosować w odniesieniu do wielu, ten, więcej, to należy ją zapisywać łącznie.

Poprawna pisownia

nie jeden

Poprawna pisownia, znaczenie: w wyrażeniu nie jeden mamy do czynienia z wykładnikiem zaprzeczenia liczebnika. Określenie to należy traktować dosłownie: nie jedna osoba, tylko więcej, wykonało jakieś działanie lub gdzieś się pojawiło. Wyrażenie odnośni się do osób płci męskiej lub przedmiotów mających rodzaj męski. Służy do podkreślenia konkretnej ilości i wymaga jej podania w kolejnej części zdania.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie jeden, a pięciu kolegów chciało przyjść dzisiaj ze mną do domu, bo zamierzamy oglądać razem film.
Tamta gazeta kosztuje nie jeden złoty, tylko trzy, dlatego musi pan dopłacić, inaczej nie mogę jej sprzedać.
Nie jeden, a dziesięć razy oglądałem tamten film i wcale mi się jeszcze nie znudził.


Poprawna pisownia

niejeden

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrazu niejeden będziemy z kolei używać w ogólnym znaczeniu, odnoszącym się do wielu osób, przedmiotów lub wydarzeń, również tych powtarzających się cyklicznie. Określenie to nie wymaga podania konkretnej liczby.

Przykłady poprawnej pisowni

Niejeden raz byłem nad polskim morzem, jeżdżę tam często, bo lubię łowić ryby i jest to dla mnie ciekawe miejsce.
Niejeden raz z powodu swojej pasji wylądował w szpitalu, ale nie chce zrezygnować z jazdy w skateparku.
Niejeden raz już mówiłem, że powinieneś zająć się nauką języka angielskiego, bo jest on niezbędny w życiu.