Niepoprawna pisownia

przeczkolanka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przedszkolanka

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten należy zawsze zapisywać z uwzględnieniem cząstki dsz. Błędy w zapisie wynikają najczęściej z niepotrzebnego jej uproszczenia do dwuznaku cz. Aby uniknąć pomyłek, warto zwrócić uwagę, że przedszkolanka należy do tej samej rodziny wyrazów co przedszkole. Ten termin z kolei powstał z połączenia dwóch członów – przed i szkole (zmodyfikowanej formy rzeczownika szkoła).
Przedszkolanką nazywamy kobietę pracującą w przedszkolu, wychowawczynię przedszkolną, pedagoga zatrudnionego w przedszkolu.

Przykłady poprawnej pisowni

Pani przedszkolanka poprosiła dzieci, by odniosły kredki na swoje miejsce i usiadły na dywanie.
Przedszkolanka to piękny zawód, jednak wymagający ogromnej cierpliwości.
Jeśli lubisz pracę z małymi dziećmi, zawsze możesz zostać przedszkolanką.


Niepoprawna pisownia

pszedszkolanka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszeczkolanka

Niepoprawna pisownia