Obie omawiane formy pochodzą od tego samego wyrazu podstawowego, jakim jest rzeczownik figura. W języku polskim ma on wiele znaczeń. Mówimy tak na odwzorowaną w rzeźbie lub w malarstwie postać zwierzęcą lub ludzką, na przydrożny posąg lub kapliczkę, czy też zbiór punktów leżących na płaszczyźnie lub w przestrzeni. Figura to także król, hetman, wieża, skoczek oraz goniec w szachach, a także as, król, dama i walet w kartach. Niekiedy tego określenia używamy również w stosunku do znanej osobistości, bohatera utworu literackiego, czy też do kształtu ciała. Pomimo identycznego brzmienia oba wyrazy to inne przypadki słowa podstawowego figura. W związku z tym niedopuszczalne jest ich wymienne stosowanie – aby nie popełnić takiego błędu warto zapoznać się z przygotowanymi poniżej definicjami i przykładami użycia w zdaniu dla obu wariantów. W przypadku dalszych niejasności przypominamy o możliwości pozostawienia pytania językowego do naszej redakcji w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

figurą

Poprawna pisownia, znaczenie: figurą to forma odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej. W myśl obowiązującej we współczesnej polszczyźnie zasady, rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny być zawsze kończone na ą, stąd taki właśnie zapis powyższego słowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Swoją figurą pokazuje, że nawet kobieta po trzech ciążach może wyglądać fenomenalnie.
Znana aktorka pochwaliła się swoją nową figurą, dodając na portalu społecznościowym zdjęcie w bikini.
Modelka niemal przez całe życie mogła pochwalić się szczupłą i wysportowaną figurą.


Poprawna pisownia

figurom

Poprawna pisownia, znaczenie: figurom natomiast to rzeczownik podstawowy odmieniony w celowniku liczby mnogiej. Tego typu postacie deklinacyjne na końcu zawsze powinny mieć głoski om.

Przykłady poprawnej pisowni

Kierowcy przejeżdżający przez naszą wieś zdejmują nogę z gazu, by przyjrzeć się ustawionym przy drodze figurom.
Władze miasta zafundowały renowację wszystkim ustawionym w parku figurom rodem z polskich bajek.
W tym parku edukacyjnym można z bliska przyjrzeć się między innymi rysiowi, dzikowi i innym realistycznym figurom dzikich zwierząt.


Niepoprawna pisownia

figórą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

figórom

Niepoprawna pisownia