Niepoprawna pisownia

menarzka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

menażka

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy wyraz zapisujemy przez ż – na taką pisownię wskazuje jego etymologia. Menażka wywodzi się bowiem od francuskiego rzeczownika menage, oznaczającego gospodarstwo. Dla przypomnienia, w języku polskim z kolei obowiązuje zasada, która mówi, że wyrazy zapożyczone, w których występuje spółgłoska g, należy zapisywać zgodnie z wymową, czyli przez ż.
Menażką określamy niewielkie, lekkie naczynie, wykonane najczęściej z aluminium. Jest ono najczęściej wyposażone w pokrywkę i używane do przechowywania posiłków podczas obozów wakacyjnych, czy też w wojsku. Niekiedy także terminem tym określamy zawartość menażki.

Przykłady poprawnej pisowni

Racje żywieniowe były głodowe – do menażek otrzymywaliśmy po dwie łyżki zupy.
Odpowiedni zestaw lekkich menażek to obowiązkowe wyposażenie każdego harcerza.
Moja mama w dzieciństwie należała do drużyny harcerskiej – do tej pory ma swoją odznakę i pamiątkową menażkę.


Niepoprawna pisownia

menaszka

Niepoprawna pisownia