Niepoprawna pisownia

nienawidze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienawidzę

Poprawna pisownia, znaczenie: nienawidzę oznacza, że podmiot, będący osobą mówiącą, czuje silną awersję do przedmiotu lub osoby, o którym mówi. Synonimami dla tego słowa mogą być niechęć, antypatia. Często jest to określenie, mające na celu podkreślenie stosunku emocjonalnego i może być używane jako przesadne.
Czasownik nienawidzę powinien zawsze zostać zakończony literą . Tłumaczy to zasada pisowni języka polskiego, która mówi, iż czasowniki w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym lub przyszłym prostym muszą być zakończone na .

Przykłady poprawnej pisowni

Nienawidzę tego miejsca, chcę stąd jak najszybciej pójść. Tu zginął mój dziadek w wypadku samochodowym.
Czemu tak o mnie mówisz do swojej siostry? Wiesz, że nienawidzę, kiedy ktoś obgaduje mnie za moimi plecami.
Nienawidzę głośnych ludzi, którzy wszystkie swoje wypowiedzi muszą wyrażać za pomocą krzyku. Są zbyt natarczywi.


Niepoprawna pisownia

nie nawidzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na widzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na widze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nawidze

Niepoprawna pisownia