Niepoprawna pisownia

odchaczone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odhaczone

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo odhaczone to forma czasu przeszłego czasownika odhaczyć, oznaczającego zaznaczyć coś jako wykonane lub gotowe. Słowo to należy zawsze zapisywać przez h. Wynika to z tego, że pochodzi ono od słowa hak, które również poprawnie zapisujemy zawsze przez samo h. Jako odhaczone oznaczamy coś, co zostało przez nas oznaczone jako zrealizowane lub zakończone.
Do synonimów słowa odhaczone zaliczamy: zakończone, wykonane, zrealizowane, ukończone, zaznaczone jako gotowe.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy odhaczyłem ostatni punkt na liście, poczułem ulgę i radość z ukończonego projektu.
Wszystkie moje obowiązki na dzisiaj są już odhaczone, czas na odpoczynek przy serialu.
Zostało mi na dziś wieczór jeszcze kilka rzeczy do odhaczenia na mojej liście.


Niepoprawna pisownia

od haczone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

othaczone

Niepoprawna pisownia