Poprawna pisownia

arytmiczną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

artymiczną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a rytmiczną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

arytmicznom

Niepoprawna pisownia