Poprawna pisownia

stempel

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz stempel oznacza przyrząd służący do odciskania określonego symbolu na innym materiale. Często używa się tego słowa w kontekście pieczęci, która pozostawia znak na papierze (czasem nazywa się tak również sam pozostawiony znak). Może to być jednak także przyrząd wykorzystywany do pozostawiania innych symboli, na przykład odpowiednich wycisków w monecie, takich jak orzeł i reszka. Tak samo nazywa się także element tłoczący, wykorzystywany w obróbce plastycznej.
Z kolei w budownictwie jest to element konstrukcyjny, służący do podpierania innych części.
Dawniej stempel był przyrządem wykorzystywanym do ubijania ładunku w broni odprzodowej, czyli historycznej broni palnej, ładowanej od strony wylotu lufy.
Rzeczownik ten ma poprawną formę stempel, o czym decyduje fakt, że wywodzi się z języka niemieckiego. Ze względu na oryginalną pisownię przez em, również w polszczyźnie został zachowany w tej formie.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam w domu ciekawy stempel, który został mi po dziadku, i przedstawia nasz herb rodzinny.
Jedno z narzędzi wykorzystywanych w programach graficznych, które pozostawia określony wzór, to stempel.
Pożyczył swój ulubiony stempel Martynie i był bardzo rozzłoszczony, kiedy go zgubiła.


Niepoprawna pisownia

stępel

Niepoprawna pisownia