Poprawna pisownia

tłumaczenie

Poprawna pisownia, znaczenie: polskie słowo tłumaczenie, podobnie jak tłumacz, należy pisać przez u. Wywodzi się ono od prasłowiańskiego *tъlmačь, które może mieć także związek z zapożyczeniami z innych języków. Ze względu na takie pochodzenie, ukształtowała się z czasem pisownia przez u.
Tłumaczenie oznacza proces przekładania danego tekstu lub mowy na inny język. Może odnosić się również do wykonanego już przekładu, zazwyczaj pisemnego, który można przeczytać lub przedłożyć w wybranym miejscu.

Przykłady poprawnej pisowni

Muszę zrobić tłumaczenie tego tekstu na język francuski, ponieważ inaczej nie mogę do pokazać na uczelni.
To było naprawdę kiepskie tłumaczenie napisów do filmu, sam zrobiłbym lepsze, gdybym miał możliwość.
Nie wierzę, że to tłumaczenie zrobił tłumacz przysięgły, mam wrażenie, że wykonało to dziecko z podstawówki.


Niepoprawna pisownia

tłómaczenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tómaczenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tumaczenie

Niepoprawna pisownia