Niepoprawna pisownia

Maji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Mai

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmienione w dopełniaczu, celowniku oraz miejscowniku imię żeńskie Maja.
Jedyną poprawną formą zapisu powyższego sformułowania jest Mai. W języku polskim obowiązuje zasada, która nakazuje, by imiona i nazwiska odmieniają się jak nazwy pospolite posiadające tę samą końcówkę. Zatem imię Maja odmienia się przez przypadki dokładnie tak samo jak na przykład wyraz zgraja. Wszelkiego rodzaju próby pisowni tego imienia z użyciem samogłoski j podczas deklinacji przez wymienione wyżej przypadku należy uważać za błąd ortograficzny.

Przykłady poprawnej pisowni

Bardzo żałuję, że nie udało mi się spotkać dziś Mai. Liczyłam na to.
Czy powiedziałaś Mai, że zależy mi, żeby jak najszybciej z nią porozmawiać?
Na moich urodzinach zjawili się prawie wszyscy, których zaprosiłam, zabrakło tylko Mai.


Niepoprawna pisownia

Maii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Majii

Niepoprawna pisownia