Niepoprawna pisownia

tam tym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tamtym

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo tamtym należy zapisywać łącznie. Wywodzi się ono od zaimka złożonego tamten, który jest wyjątkiem od reguły i tworzy zrost, pisany łącznie. Z tego powodu również w odmianie musi być zawsze pisany łącznie.
Tamtym oznacza osobę lub chwilę, wydarzenie, o którym wcześniej była już mowa i wskazuje, że dalsza część wypowiedzi też będzie tego dotyczyła.

Przykłady poprawnej pisowni

Tamtym mężczyznom nie należy się już więcej wolnego, ponieważ wykorzystali dzisiaj całą przerwę.
Tamtym razem, o którym ci już opowiadałem, wydawało mi się, że sobie zupełnie z niczym nie poradzę.
W tamtym tygodniu nie byłem w stanie nic zrobić, tak bardzo źle się czułem z powodu grypy.