Poprawna pisownia

dzień dobry

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to najczęściej stosowane w języku polskim powitanie, które może być użyte zarówno w stosunku do rówieśników, jak i w ramach oficjalnego przywitania osoby starszej, czy przewyższającej nas stanowiskiem. Określenie to zawsze należy zapisywać rozłącznie. Niekiedy również stosujemy zwrot na dzień dobry, który oznacza – na początek, w pierwszej kolejności. Każdy jego człon także należy zapisywać oddzielnie. Z kolei żartobliwe, używane w mowie potocznej i w sytuacjach nieoficjalnych, określenie dzieńdoberek zapisujemy już razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzień dobry! Jak miło Cię wreszcie spotkać.
Dzień dobry, czy tutaj znajduje się punkt odbioru zagubionych przesyłek?
Pora brać się do pracy. Na dzień dobry sprawdźmy, jak miewają się nasi pacjenci.


Niepoprawna pisownia

dzieńdobry

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dziendobry

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dzien dobry

Niepoprawna pisownia