Niepoprawna pisownia

po za

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poza

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku polskim wyraz ten ma ogromną ilość znaczeń. Ciekawostką jest fakt, że nie jest on jedną, konkretną częścią mowy, a w zależności od kontekstu zdania może pełnić funkcję rzeczownika lub przyimka. W roli rzeczownika nazywamy nim czyjąś postawę ciała, jego ułożenie w danej chwili. Mówimy tak również na zachowanie, które ma na celu w demonstracyjny, teatralny sposób przekazać czyjeś niezadowolenie czy niechęć.
Przyimek poza może służyć zarówno do włączania do zbioru opisywanych elementów jednego z nich, jak i do wyłączania z zakresu odniesienia pewne elementy. Za jego pomocą możemy także zakomunikować, że ktoś lub coś znajduje się na zewnątrz danego pomieszczenia czy obszaru, czy też że udaje się, przemieszcza poza ten obszar. Co więcej, przyimek ten może informować, że konkretny stan rzeczy, zdarzenie miało miejsce w innym środowisku lub czasie, niż mógłby na to wskazywać obecny w zdaniu rzeczownik.
Należy zapamiętać, że wyraz ten w języku polskim zawsze zapisujemy razem, bez względu na jego funkcję w zdaniu.

Przykłady poprawnej pisowni

Najbliższy weekend planuję spędzić poza miastem.
Poza najpotrzebniejszymi rzeczami, spakowała do walizki również żelazko i suszarkę do włosów.
Podobają mi się wszystkie rasy psów, może poza mopsami.